عضویت در خبرنامه
دسته بندی ها
موضوع
نوع مقاله
نوع کسب و کار
نوع کسب و کار
نوع کسب و کار
نوع کسب و کار

رادفر الله بیگی

چندساله که در زمینه مشاوره به بیزینس‌ها فعالیت میکنم، در مورد مباحث ارتباط با مشتری مطالعه دارم و به علت علاقه‌ام می‌نویسم.

این همه سر و صدای “وفاداری مشتری” برای چیست؟

با من همراه شوید تا نگاهی عمیق به مبحث وفادرای مشتری داشته باشیم و ببینیم که چطور نگهداری برای شما چندین برابر بازگشت دارد.
زمان مطالعه: یک ربع رادفر الله بیگی