تخفیف ویژه تمام آموزش‌ها به دلیل کرونا!
بزن بریم!

آموزش بازاریابی و تبلیغات پیامکی

پیامک به پیامک، از شروع تا رشد کسب و کار

درحالی که بعضی فکر می‌کنند که پیامک برای تبلیغات دیگر موثر نیست، همچنان خیلی از کسب‌و‌کار‌ها از پیامک به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنند. با یاد گرفتن بازاریابی پیامکی، مشتری را شیفته برند خود کنید.

آموزش قدم به قدم

در بازاریابی پیامکی حرفه‌ای شوید

مشاوره رایگان تلفنی