تیم نوین

شرکت رسانۀ تجارت نوین از یک تیم سی نفره تشکیل شده است که هستۀ اصلی و سرمایۀ واقعی این مجموعه به حساب می‌آیند. تمام اعضای این تیم از مهارت، دانش و تجربۀ بالایی در زمینۀ فعالیت دیجیتال برخوردار هستند و ذهن خلاق آنها است که ما را در ایجاد تجربه‌های متفاوت یاری میدهد. اما هیچکدام از اینها بدون وجود همبستگی نمی‌توانست ارزشی داشته باشد. بدون شک آنچه به راستی تیم نوین را از سایرین متمایز میکند، یکپارچگی آنها در مواجه شدن با چالش‌ها است.

از ما بیشتر بدانید

ما چگونه می‌توانیم شما را همراهی کنیم؟

خدمات ما
درباره ما

با ما همراه باشید

شما چگونه می‌توانید با ما همراه باشید؟

پیوستن به ما
تماس با ما